×

The French Bulldog Family is now Open!!!

Here comes the fourth breed group🥰🙈 French Bulldog Familyyy💙 Access will be permitted for FB’s pawrents only!🐶🥓💖

มาเเล้วววค้า กลุ่มที่ 4 ของเรา🥰 เจ้าของน้องทุกตัวสามารถโพสภาพ ตั้งคำถาม เก็บเรื่องราวๆน้องๆไว้ในห้องได้เลยนะคะ💙 การเข้าถึงจะอนุญาตเเค่เจ้าของน้องๆ FB เท่านั้นค่ะ🐶